Centrale Raad van Beroep, 01-06-2016 / 15-2033 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:1877
Datum01-06-2016
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep oordeelt in enkele uitspraken van 1 juni 2016 over bestuurlijke boetes die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden opgelegd aan studenten die studiefinanciering ontvangen als uitwonende studerende, terwijl ze, gelet op hun woonsituatie, niet voldoen aan alle voorwaarden voor toekenning van een uitwonendenbeurs.
Recht.nl artikelUitleg CRvB over vaststellen boete bij onterecht ontvangen studiefinanciering (02-06-2016)
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in de onderhavige uitspraken over bestuurlijke boetes die zijn opgelegd aan studenten die studiefinanciering ontvangen als uitwonende studerende, terwijl zij niet voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van een uitwonendenbeurs. Uitgelegd wordt hoe boetes worden vastgesteld.
> Bestuurlijke boetes bij onterecht ontvangen studiefinanciering (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016
NJB 2016/1301
Toetsing boetes bij onterecht ontvangen studiefinanciering
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016
JB 2016/161
Boete, Wettelijk vermoeden, Tegenbewijs, Onschuldpresumptie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016
RSV 2016/120
Uitwonendenbeurs — boete — verwijtbaarheid — vermoeden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:86 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3446 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1246 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2107 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:688
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4989 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1663
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:591
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2094
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3941
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1223
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:700
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:384
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3495
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2133
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:866
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:590
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:50
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5556
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3771
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2017