Centrale Raad van Beroep, 02-08-2016 / 14-1788 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:2924
Datum02-08-2016
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Niet duurzaam gescheiden leven. Opschorting per 1 juli 2012: Ter zitting heeft het dagelijks bestuur te kennen gegeven dat de bankafschriften van de bankrekening(en) van A niet van belang waren voor de verlening van bijstand aan appellante. Dit betekent dat het dagelijks bestuur ten onrechte toepassing heeft gegeven aan artikel 54, eerste lid, van de WWB.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ0885