Centrale Raad van Beroep, 11-08-2016 / 15/4970 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:3032
Datum11-08-2016
InhoudsindicatieEen ambtenaar heeft recht op vergoeding van de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt doordat het bestuursorgaan zijn zorgplicht niet is nagekomen. De daarvoor geldende maatstaven zijn vermeld in de uitspraak van de Raad van 22 juni 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072. De zorgplicht van het bestuursorgaan strekt niet zover dat elk denkbaar risico op voorhand moet worden uitgebannen, maar strekt tot het treffen van alle maatregelen die in de gegeven situatie redelijkerwijs van het bestuursorgaan kunnen worden gevergd om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Het enkele feit dat een ongeval of een ander incident heeft plaatsgevonden betekent niet dat het bestuursorgaan zijn zorgplicht heeft geschonden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-08-2016
TAR 2016/175
Weigering erkenning aansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★