Centrale Raad van Beroep, 30-08-2016 / 14/5740 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:3288
Datum30-08-2016
InhoudsindicatieIntrekken en terugvorderen. Niet wonen op uitkeringsadres. Besluit op bezwaar terugvordering is op juiste wijze genomen. Intrekking hersteld. Boete, cautie. Niet gereageerd op voornemen boete oplegging. in vrijheid in bezwaarschrift reden van de schending uiteengezet. Dit geldt als bewijsmiddel.
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-08-2016
USZ 2016/355
Intrekking en terugvordering bijstand, Boete, Niet wonen op uitkeringsadres, Cautie, Verklaring in bezwaarschrift, Zwijgrecht, Meewerken aan veroordeling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-08-2016 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
AB 2016/389
Bijstand. Boete. Zwijgrecht en cautie. Bewijs.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-08-2016
JB 2016/211
(Reikwijdte) Zwijgrecht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-08-2016
RSV 2016/173
Intrekken en terugvorderen bijstand en boete — cautie — in bezwaarschrift gedane verklaring in vrijheid afgelegd
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-08-2016 (met noot)
H. van Deutekom
Gst. 2017/7
Participatiewet. Schending inlichtingenplicht in verband met woonsituatie. Verhouding tussen intrekken en terugvorderen van bijstand. Verhouding tussen terugvorderen en boete. Cautie. (Amsterdam)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2451 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1807 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:8 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2607 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BF4613 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3750
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3829