Centrale Raad van Beroep, 08-09-2016 / 16-299 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:3367
Datum08-09-2016
InhoudsindicatieEervol ontslag wegens ongeschiktheid voor de functie anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Voldoende aanwijzingen dat de ongeschiktheid van betrokkene haar grond vindt in ziekte. Volgens vaste rechtspraak (ECLI:NL:CRVB:2014:249) geldt dat in geval de ambtenaar als gevolg van ziekte of gebrek ongeschikt is voor zijn of haar functie, het bestuursorgaan niet bevoegd is hem ontslag te verlenen wegens ongeschiktheid op andere dan medische gronden. De Raad voorziet zelf en herroept het besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:249 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA4269