Centrale Raad van Beroep, 08-11-2016 / 15/7974 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:4256
Datum08-11-2016
InhoudsindicatieBevoegdheid tot verrekening kosten bezwaar met vordering die het college heeft op betrokkene. Artikel 60a, lid 4 WWB. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) en situatie na 15 augustus 2013. Hardheidsclausule voor verrekening bij toevoeging.
Recht.nl artikelSlecht procederen is lonend bij toevoegingen (04-07-2017)
Het is geoorloofd dat advocaten die met succes tegen een overheidsbesluit procederen minder honorarium ontvangen dan advocaten die er een potje van maken. Dat is de praktische consequentie van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
> Slecht procederen is lonend bij toevoegingen (Advocatenblad)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-11-2016
NJB 2016/2190
Verrekening bezwaarkostenvergoeding met teruggevorderde bijstand. Wijziging art. 32 Bvr 2000 per 15 augustus 2013.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-11-2016
USZ 2016/425
Verrekening kostenvergoeding in bezwaar, Rechtsbijstand, Toevoeging, Geen uitbetaling aan rechtsbijstandsverlener, Hardheidsclausule.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-11-2016 (met noot)
T.N. Sanders
Gst. 2017/39
Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college – aanvulling eerder oordeel. (Nijmegen)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8633 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1518 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1396 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4255