Centrale Raad van Beroep, 20-12-2016 / 16/1880 PW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:4872
Datum20-12-2016
InhoudsindicatieBij uitspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) haar rechtspraak over de toetsing door de bestuursrechter van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van een besluit gewijzigd. De Raad onderschrijft de uitspraak van de Afdeling.
Recht.nl artikelWijziging toetsing herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten (21-12-2016)
De Centrale Raad van Beroep onderschrijft de gewijzigde rechtspraak van de Raad van State over de toetsing van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van een besluit door de bestuursrechter.
Uitgangspunt is dat een bestuursorgaan bevoegd is om een herhaalde aanvraag inhoudelijk te behandelen en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle omvang te heroverwegen, zelfs als er geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden. Het bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om de herhaalde aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit.
> Wijziging toetsing besluiten op herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten (Rechtspraak.nl)
> Zie ook: Afdeling stapt af van ne bis-beoordelingskader bij herhaalde aanvragen (Nysingh Advocaten-Notarissen)
Recht.nl artikelCBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen (19-06-2017)
Eind 2016 wijzigden de Raad van State en de CRvB hun koers ten aanzien van herhaalde aanvragen. In deze nieuwe lijn stappen beide rechtscolleges af van het zogeheten ne bis-beoordelingskader. Met de onderstaande uitspraak sluit het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich hierbij aan. Ook bij het CBb vervalt daarmee de ambtshalve beoordeling of sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.
> CBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen (Nysingh Advocaten-Notarissen)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016
NJB 2017/35
Gewijzigde 4:6-toetsing.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016 (met noot)
L.J.M.T. Timmermans
JB 2017/13
Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016 (met noot)
H.E. BrŲring
AB 2017/102
Ne bis in idem. Wijziging rechtspraak over herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen van besluiten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016 (met noot)
E. van den Bogaard
USZ 2017/93
Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016 (met noot)
L.J.M. Timmermans
JIN 2017/67
Herhaalde aanvraag, Verzoek om terug te komen op besluit, Toetsingskader, Wijziging ne bis in idem-rechtspraak, Onmiddellijke werking
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-12-2016
RSV 2017/84
Wijziging toetsing besluiten op aanvraag of verzoek om terug te komen op
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3131 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT2086 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5115 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:894 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:365 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:500 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:190 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1391 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2225 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3348 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1664
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3191
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2758
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:926
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:288
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:906
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2388
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:16
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4318
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3644
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:859
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:595
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:521
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:364
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6599
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4426
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4344
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4254
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4204
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3883
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3882
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3714
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3527
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3444
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2938
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2895
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2837
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2476
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2123
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2100
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2097
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1899
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1818
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1630
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1577
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1439
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1335
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:998
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:991
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:862
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:853
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:383
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:683
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2664
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5075
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4767
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4013
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:568
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2981
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2954
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2923
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2801
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2713
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2279
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2250
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2198
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2196
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2090
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2079
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1983
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1936
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1590
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1498
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1467
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1368
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1269
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1147
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1143
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1117
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1054
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:784
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:677
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:418
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:227
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:3120
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1202
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:3222
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2878
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1091
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3525
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:319
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:482
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:10807
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:10562
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3278
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13544
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10948
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10608
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2007
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:505
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3902
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3856
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3816
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3635
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3590
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3564
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3495
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3439
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3395
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3315
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3306
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3086
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3045
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2935
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2683
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2625
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2429
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2351
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2323
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2022
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1873
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1853
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1512
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1069
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1053
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1037
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:753
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:752
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:601
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:522
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:443
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:435
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:222
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:109
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:102
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5653
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1752
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1221
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:1039
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2923
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1826
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:9216
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:8354
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10797
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6181
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:8453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4475
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4430
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4228
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4159
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4154
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4013
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3988
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3980
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3731
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3724
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3684
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3641
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3419
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3416
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3147
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2958
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2857
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2716
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2657
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2588
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2509
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2488
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2473
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2303
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2233
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2196
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2176
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2115
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2108
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2042
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2012
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1981
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1910
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1875
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1874
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1757
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1713
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1654
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1652
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1553
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1462
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1432
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1431
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1334
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1156
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1129
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1062
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:985
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:343