Centrale Raad van Beroep, 15-12-2016 / 16-1510 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:4946
Datum15-12-2016
InhoudsindicatieErnstig plichtsverzuim. Bestuursrechter hoeft niet op alle aangevoerde gronden en argumenten in te gaan, beperken tot kern. Vaste rechtspraak. Concrete verdenking ernstig plichtsverzuim, redelijkerwijs kunnen menen te moeten schorsen. Ambtenarentuchtrecht niet strikte bewijsregels als in strafrecht. Gegevens disciplinair onderzoek. Eigen verklaringen betrokkene. Straf niet onevenredig aan ernst plichtsverzuim.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT1997 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ8746 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0267 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK7366 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1853 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3441 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4081
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4663
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2377
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:5825
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6808
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13981
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12836
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3819
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2495