Centrale Raad van Beroep, 14-12-2016 / 14/4869 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:4968
Datum14-12-2016
InhoudsindicatieLoondoorbetalingsverplichting ingeval van re-integratie. Sprake van nieuw bedongen arbeid?. Appellante en werknemer hebben geen re-integratie-afspraken gemaakt leidend tot wijziging eerdere arbeidsvoorwaarden. Uitspraak HR Kummeling/Oskam, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134. Niet verschijnen van appellante ter zitting heeft gevolgen voor de feitenvaststelling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-12-2016
NJB 2017/169
In dit geval worden aan het geen gehoor geven aan de oproeping om ter zitting te verschijnen van appellante gevolgen verbonden voor de feitenvaststelling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-12-2016 (met noot)
Redactie
USZ 2017/98
Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, Wijziging bedongen arbeid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-12-2016
RSV 2017/35
Loonbetalingsverplichting — re-integratie — nieuwe loondoorbetalingsverplichting — nieuw bedongen arbeid — niet verschijnen na oproep
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1757 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:880 ★★