Centrale Raad van Beroep, 03-03-2016 / 15/1360 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:748
Datum03-03-2016
InhoudsindicatieEervol ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie. Het bestuursorgaan heeft bij samenloop van ontslaggronden keuzevrijheid. Wel moet de gehanteerde ontslaggrond voldoende zijn onderbouwd. Ten tijde van het nemen van het ontslagbesluit bestond een impasse die aan vruchtbare verdere samenwerking in de weg stond. Er is geen grond voor het oordeel dat het college niet in redelijkheid van zijn ontslagbevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. Voor toekenning van een compensatie die uitgaat boven wat het college als passende regeling heeft toegekend, bestaat geen grond, aangezien het college geen overwegend aandeel heeft gehad in de situatie die tot het ontslag heeft geleid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1382 ★★★