Centrale Raad van Beroep, 02-03-2016 / 14/1984 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:772
Datum02-03-2016
InhoudsindicatieLoonsanctie. Weigering verzoek om terug te komen van. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Uit de toekenning van een IVA-uitkering aan werknemer kunnen ... geen conclusies worden getrokken over de vraag of appellante aan haar re-integratieverplichting heeft voldaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4864 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1940 ★★