Centrale Raad van Beroep, 04-04-2017 / 15/3646 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1261
Datum04-04-2017
InhoudsindicatieVerzoek om terug te komen van een - op verzwegen gezamenlijke huishouding - gebaseerd intrekkingsbesluit terecht met toepassing van artikel 4:6 Awb afgewezen. Arrest tot vrijspraak in strafprocedure is geen nieuw feit. Gemotiveerd dat ander beoordelingskader aan de orde is. Beroep op arrest Melo-Tadeu slaagt niet. Inhoudelijke grond had in bezwaar naar voren worden gebracht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-04-2017
NJB 2017/992
Het arrest van het EHRM van 23 oktober 2014, appl. nr. 27785/10 (Melo Tadeu), betekent niet dat het besluit van 14 juni 2007, tot medeterugvordering van bijstand, moet worden herzien.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-04-2017 (met noot)
E. van den Bogaard
USZ 2017/263
Weigering om terug te komen op in rechte onaantastbaar besluit, Vrijspraak strafrechter, Andere rechtsvraag, Ander procesrecht, Arrest Melo Tadeu, Geen evidente onredelijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4874 ★★