Centrale Raad van Beroep, 04-05-2017 / 16/2228 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1671
Datum04-05-2017
Inhoudsindicatie1) Beoordeling berust op voldoende gronden. Belastende omstandigheden waaronder de ambtenaar zijn werk heeft moeten uitvoeren, kunnen hooguit invloed hebben op de aan de beoordeling te verbinden rechtspositionele gevolgen, maar kunnen niet leiden tot hogere scores dan op grond van het feitelijk functioneren gerechtvaardigd is. Dit geldt ook in het geval dat sprake is van een slechte gezondheidssituatie van de ambtenaar. 2) Ten onrechte ontslag gegeven. Voldoende aanwijzingen dat de ongeschiktheid haar grond vindt in ziekte, meer in het bijzonder de stoornis van Asperger. De directeur-generaal was niet bevoegd om appellant te ontslaan wegens ongeschiktheid anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-05-2017
TAR 2017/124
Beoordeling en ongeschiktheidsontslag
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK7315 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:249 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA4269