Centrale Raad van Beroep, 11-01-2017 / 16/2027 WMO15


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:17
Datum11-01-2017
InhoudsindicatieDe Raad concludeert dat de hulp van de dochter niet kan worden aangemerkt als mantelzorg, zodat betrokkene niet in staat was tot het zelf (met behulp van haar dochter) doen van het huishouden. Zij heeft daarom nog steeds recht op een pgb.
Recht.nl artikelWeigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil bieden (12-01-2017)
De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat een gemeente het persoonsgebonden budget (pgb) van betrokkene ten onrechte had beŽindigd, omdat van haar uitwonende dochter zou mogen worden verwacht dat zij haar moeder als mantelzorger zou helpen bij het huishouden. De gemeente mag niet eisen dat familieleden onbetaald hulp bieden.
> Weigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil bieden (Rechtspraak.nl)
> PGB mag niet worden geweigerd indien uitwonende kinderen geen mantelzorg willen bieden (Maaike Bekooy, Nysingh)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017
NJB 2017/230
Het pgb van betrokkene is ten onrechte beŽindigd op de grond dat van haar uitwonende dochter mocht worden verwacht dat zij als mantelzorger haar moeder zou helpen bij het huishouden. Het college mag van de dochter niet eisen dat zij de huishoudelijke hulp onbetaald verricht. Ook mag het college bij de vaststelling van het recht op een voorziening er niet vanuit gaan dat de dochter de zorg onbetaald zal willen leveren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017 (met noot)
M.F. Vermaat
USZ 2017/59
Huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015, Wanneer is sprake van mantelzorg, Geen afdwingen van mantelzorg, Pgb of zorg in natura.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017
GJ 2017/33
WMO 2015, Huishoudelijke verzorging, Mantelzorg, Pgb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2017/65
Huishoudelijke hulp ó mantelzorg ó overeenkomst ó sociale relatie ó afdwingbaarheid
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017 (met noot)
A. Tollenaar, M. Feenstra
AB 2017/210
Betaalde zorg door sociaal netwerk is geen mantelzorg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-01-2017 (met noot)
E.M. Linthorst
Gst. 2017/112
Recht op voortzetting pgb; geen verplichte mantelzorg. (Etten-Leur)
TijdschriftartikelRechtspraak onder de Wmo 2015
T.A. Willems-Dijkstra, H.J. Egelink
TREMA 2018, afl. 5
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is alweer een tijdje van kracht. Tijd om de stand van zaken aan de hand van de inmiddels gevormde rechtspraak te bespreken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:915 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4317 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2792
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:885 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:368
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:589
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3108
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3439
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3209