Centrale Raad van Beroep, 26-04-2017 / 13/5536 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1970
Datum26-04-2017
InhoudsindicatieLoongerelateerde WGA-uitkering. Voldoende medische grondslag. De verzekeringsarts heeft in verband met de klachten van appellant extra beperkingen aangenomen en gemotiveerd toegelicht waarom hij de voor appellant vastgelegde beperkingen in de aangepaste FML adequaat acht. Appellant voldoet niet aan de opleidingseis van de functie van commercieel-administratief medewerker (SBC-code 516110), zodat deze functie ten onrechte aan de schatting ten grondslag is gelegd. In hoger beroep zijn aanvullend drie andere functies geselecteerd. Deze nieuwe functies zijn, gelet op de hieraan verbonden belastende factoren, in medisch opzicht passend voor appellant. Met de diverse arbeidskundige rapporten is dit overtuigend en toereikend toegelicht. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-04-2017
USZ 2017/235
Strikte diploma-eis.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1530
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5337
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1548