Centrale Raad van Beroep, 13-06-2017 / 15/2166 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2067
Datum13-06-2017
InhoudsindicatieIntrekken en terugvorderen. Niet melden van in Marokko gesloten huwelijk. Niet ondubbelzinnig gebleken dat betrokkene en echtgenote in de te beoordelen periode al duurzaam gescheiden van elkaar leefden. Alcoholafhankelijkheid en schulden zijn geen dringende redenen om van terugvordering af te zien. Boete. Normale verwijtbaarheid. Opzet/grove schuld dan wel verminderde verwijtbaarheid niet aangetoond. Raad stelt boete zelf vast omdat rechtbank ten onrechte van grove schuld is uitgegaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1807 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9932 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:13 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2400 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7612
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12665