Centrale Raad van Beroep, 09-08-2017 / 15/8321 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2758
Datum09-08-2017
Inhoudsindicatie1) Verzoek om terug te komen van het besluit van 12 november 2008. Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in 4:6 van de Awb geen sprake is. 2) Verzoek voor de toekomst een pgb toe te kennen. Dit betreft een nieuwe aanvraag. Het college had bij het bestreden besluit alsnog op deze aanvraag dienen te beslissen. Door dit na te laten is het bestreden besluit in strijd met de artikelen 7:11 en 7:12 van de Awb. De Raad bepaalt dat tegen het nieuwe besluit slechts bij hem beroep kan worden ingesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6599
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2372