Centrale Raad van Beroep, 02-11-2017 / 14/1373 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3793
Datum02-11-2017
InhoudsindicatieBeoordeling 2012: gelet op de gemaakte afspraak over bevordering naar de functionele schaal [Y] was er voldoende grondslag om de bezoldiging te handhaven op schaal [X]. Beoordeling 2013: met de rechtbank is de Raad van oordeel dat er voldoende concrete feiten naar voren zijn komen om de onvoldoende beoordeling te kunnen dragen. Het ontslag: de Raad onderschrijft het standpunt van het college. Het college heeft in redelijkheid kunnen besluiten appellante te ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Geen na-wettelijke uitkering omdat het ontslag grotendeels te wijten is aan appellante.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3259 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1549 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:90 ★★★