Centrale Raad van Beroep, 14-11-2017 / 16/2496 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3956
Datum14-11-2017
InhoudsindicatieNiet melden van stortingen op bankrekening. Geen sprake van ne bis in idem omdat één boete is opgelegd vanwege het niet opgegeven inkomen uit geldlening en één keer vanwege het niet reageren op de oproep voor een gesprek. Het boetebedrag wordt lager vastgesteld in verband met het vervallen van de afronding naar boven (artikel 2, lid 2 Boetebesluit).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-11-2017
JOM 2017/1288
Beslistermijn bestuurlijke boete ex artikel 5:51 lid 1 Awb is termijn van orde.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:12 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7796 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7532 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2368
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2155
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5149