Centrale Raad van Beroep, 03-02-2017 / 15/2594 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:403
Datum03-02-2017
InhoudsindicatiePeildata. Huishouden. Verzoek terug te komen van het besluit, artikel 4:6 van de Awb van overeenkomstige toepassing. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt omdat aan voorwaarden is voldaan, mede gelet op overweging rechtbank hierover. Besluit Svb, inzake beperking herziening ANW-uitkering, is nieuw feit in de zin van artikel 4:6 Awb. Svb had besluit inhoudelijk moeten heroverwegen. SVB heeft niet aannemelijk gemaakt dat [naam dochter], in weerwil van gba, van april tot en met juli 2010 tot huishouden van een ander dan appellante heeft behoord.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-02-2017
NJB 2017/439
Vertrouwensbeginsel. Nieuw feit
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-02-2017
USZ 2017/127
Vertrouwensbeginsel, Nieuw feit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-02-2017 (met noot)
L.J.A. Damen
AB 2017/158
SVB wordt gehouden aan toezegging bij rechtbank; ontoereikende feitenvaststelling; verouderde 4:6-bouwsteen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★