Centrale Raad van Beroep, 22-12-2017 / 16/2635 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:4504
Datum22-12-2017
InhoudsindicatieWajong-uitkering terecht geweigerd. FML juist vastgesteld. Overtuigend toegelicht dat uit de bevindingen van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek volgt dat ook binnen vijf jaar na de achttiende verjaardag, er geen sprake is van een toename van de beperkingen. Afdoende gemotiveerd dat de geduide functies in medisch opzicht passend zijn. Het bewijsrisico bij een laattijdige aanvraag, dat het medisch beeld met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker is vast te stellen, ligt bij de aanvrager
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6477 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9240 ★★★★★