Centrale Raad van Beroep, 14-02-2017 / 16/1575 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:543
Datum14-02-2017
InhoudsindicatieTen onrechte intrekking en terugvordering op de grond dat echtgenoot in het buitenland was. Gehuwd gebleven, gezamenlijk subject, uitbetaling als alleenstaande.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-02-2017
USZ 2017/134
Intrekking en terugvordering norm gehuwden, Vertrek echtgenoot naar buitenland, Geen duurzaam gescheiden leven, Gezamenlijk subject van bijstand gebleven, Uitbetaling als alleenstaande.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA8944
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2298