Centrale Raad van Beroep, 16-02-2017 / 16/3540 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:554
Datum16-02-2017
InhoudsindicatieOngeschiktheid voor zijn functie. Medische reden ten grondslag? Volgens vaste rechtspraak bij gerede twijfel, onderzoek naar die eventuele medische oorzaak. Autismespectrumstoornis, te weten de stoornis van Asperger is ontwikkelingsstoornis die leidt tot chronische beperkingen op het terrein van sociale interactie en communicatie. Op basis van gegevens oordeelt de Raad dat ongeschiktheid van appellant voortvloeit uit ziekte of gebrek. College heeft zijn reactie niet onderbouwd met rapport arts.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-02-2017
TAR 2017/70
Ongeschiktheidsontslag; is de stoornis van Asperger een ziekte of gebrek?
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI9799 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:249 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AS9172 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★