Centrale Raad van Beroep, 28-02-2017 / 15-4523 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:991
Datum28-02-2017
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening van in het besluit op bezwaar opgenomen terugvordering. Vrijspraak door Hof van hetgeen ten laste opgelegde. Geen schending artikel 1 EP/6 EVRM zodat het college niet gehouden was tot volledige heroverweging van een in rechte onaantastbaar besluit. Het arrest Dangeville van het EHRM mist dan ook toepassing. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit in zin van artikel 4:6 Awb. Geen evidente onredelijkheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-02-2017
USZ 2017/138
Afwijzing verzoek om herziening, Medeterugvordering, Vrijspraak hof, Niet gehouden tot volledige heroverweging, Geen schending art. 1 EP of art. 6 EVRM, Arrest van het EHRM van 16 april 2012, nr. 36677/97 (Dangeville/Frankrijk).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-02-2017 (met noot)
J.C. de Wit, I.F. Stolze
Gst. 2017/114
Afwijzing verzoek om herziening van in besluit opgenomen terugvordering. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit. (Groningen)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4872 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE9536
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:11788
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:893