Centrale Raad van Beroep, 17-05-2018 / 17/6409 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1565
Datum17-05-2018
InhoudsindicatieEr was sprake van een zodanige impasse dat het college bevoegd was appellant wegens andere redenen van gewichtige aard ontslag te verlenen en in redelijkheid van deze bevoegdheid gebruik heeft kunnen maken. Naar het oordeel van de Raad kan niet van een overwegend aandeel van het college gesproken worden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-05-2018
TAR 2018/126
Zodanige impasse dat het college bevoegd was appellant wegens andere redenen van gewichtige aard ontslag te verlenen
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★