Centrale Raad van Beroep, 26-06-2018 / 16/5958 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1872
Datum26-06-2018
InhoudsindicatieHoger beroep is tijdig. Enveloppe met hoger beroepschrift. Niet gemelde stortingen van moeder op de bankrekening is terecht aangemerkt als inkomsten. Mededeling in een andere procedure over stortingen van moeder is ontoereikend voor voldoen aan de inlichtingenplicht. Niet adequate reactie van het college betekent niet dat niet kan worden ingetrokken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1450 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1106 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:455 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1000