Centrale Raad van Beroep, 16-08-2018 / 16/1392 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2540
Datum16-08-2018
InhoudsindicatieWajong-uitkering terecht geweigerd. Aanvraag niet deugdelijk en toereikend onderbouwd. Bewijslast ligt bij de aanvrager, omdat het medisch beeld met het verstrijken van de tijd steeds moeilijker is vast te stellen. Geen aanknopingspunten om de door het Uwv vastgestelde beperkingen op 17- en 18-jarige leeftijd voor onjuist te houden. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6477 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9240 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1872 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2692