Centrale Raad van Beroep, 12-09-2018 / 17/2287 WMO15


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2785
Datum12-09-2018
InhoudsindicatieAanvraag voor vergoeding van de kosten van de aanschaf van een hond en de kosten van de training tot een PTSS-hulphond terecht afgewezen. Het in hoger beroep gepreciseerde standpunt van het college dat de toegevoegde waarde van een PTSS-hulphond voor zover die zou zijn gelegen in het wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie onvoldoende is gebleken, vormt een toereikende grondslag voor het niet toekennen van de gevraagde maatwerkvoorziening.
Recht.nl artikelDe hulphond: Wmo 2015, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet? (07-06-2019)
In principe bepaalt de aard van de hulpvraag welke wet van toepassing is. De Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn van toepassing als sprake is van behoefte aan ondersteuning bij het wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie of opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De Zorgverzekeringswet ziet op geneeskundige zorg. Hoe wordt bepaald welke ondersteuning of zorg onder welke wet valt?
> De hulphond: Wmo 2015, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet? (Blogbestuursrecht.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 12-09-2018 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
USZ 2018/308
Afwijzing aanvraag om maatwerkvoorziening, Kosten van opleiding van aangeschafte hond tot een PTSS-hulphond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 12-09-2018
JB 2018/181
Procesbelang, Toekomstige periode.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1874 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:4083
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3174
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6484