Centrale Raad van Beroep, 24-01-2018 / 16/2173 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:286
Datum24-01-2018
InhoudsindicatieIn geding de toepasselijkheid artikel 61 Wet WIA en gehoudenheid tot loondoorbetaling aan werknemer op grond van artikel 7:629 BW. Rechtspraak van de Raad naar aanleiding van Kummeling/Oskam, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134. Niet eensluidende verklaringen partijen over werkzaamheden. Standpunt Uwv niet ondersteund door voorhanden gegevens. Ondanks gemotiveerd bezwaar appellante geen nader onderzoek door Uwv. Raad voorziet zelf. Onderzoek naar schade. Proceskostenveroordeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1757 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:58 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:209
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4949