Centrale Raad van Beroep, 07-11-2018 / 15/834 WIA-C


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3474
Datum07-11-2018
InhoudsindicatieConclusie van advocaat-generaal Widdershoven over de toepassing van het leerstuk van afgeleid belang in algemene zin en in het sociaal domein in het bijzonder. In de conclusie wordt vijf vuistregels geformuleerd die richtinggevend zouden moeten zijn bij toekomstige toepassing van het leerstuk van afgeleid belang door de bestuursrechters. Eerst en vooral is het leerstuk van afgeleid belang niet aan de orde als de derde in kwestie, naast een mogelijk afgeleid belang, een zelfstandig eigen belang heeft dat bij het besluit rechtstreeks betrokken is. Dit eigen belang kan in een andere hoedanigheid bestaan, maar bijvoorbeeld ook vanwege de reŽle mogelijkheid dat de derde in een aan een zakelijk of fundamenteel recht ontleend eigen belang wordt geschaad (vuistregel 1). Verder zou afgeleid belang niet aan een derde moeten worden tegengeworpen als zijn bij het besluit betrokken belang materieel niet parallel loopt met dat van de eerstbetrokkene (vuistregel 2) of als de betrokkenheid van zijn rechts- of belangpositie bij het besluit een zelfstandige aanspraak op rechtsbescherming rechtvaardigt (vuistregel 3). Afgeleid belang kan daarentegen wel aan de derde worden tegengeworpen als zijn belang parallel loopt met dat van de eerstbetrokkene en zijn belang uitsluitend via een contractuele relatie met de eerstbetrokkene bij dat besluit betrokken is (vuistregel 4). Ten slotte zou de thans soms toegepaste verwevenheidscorrectie op afgeleid belang niet meer moeten worden toegepast (vuistregel 5).
Recht.nl artikelConclusie raadsheer advocaat-generaal over afgeleid belang in het sociaal domein (08-11-2018)
De advocaat-generaal is gevraagd te onderzoeken aan de hand van welke maatstaven moet worden beoordeeld of een derde belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht bij een niet aan die derde geadresseerde beschikking waarbij het recht op uitkering of een andere financiŽle aanspraak van de geadresseerde in het sociale domein wordt vastgesteld.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zorgverleners die bij de bestuursrechter willen procederen over een besluit van de gemeente dat is gericht aan een cliŽnt. Of om verzekeringsmaatschappijen die willen procederen over een besluit waarbij een arbeidsongeschiktheidsuitkering die aan een werknemer is toegekend, op de verzekeraar wordt verhaald.
> Conclusie raadsheer advocaat-generaal over afgeleid belang in het sociaal domein (Rechtspraak.nl)
> Zorgaanbieder in het sociaal domein onder omstandigheden belanghebbende bij een besluit gericht tot de cliŽnt (Dennis van Tilborg, AKD.nl)
> Afgeleid belang: vijf vuistregels voor de rechtspraktijk (Esther Schaake en Jean-Paul Heinrich, Blogbestuursrecht.nl)
> Nieuwe criteria voor (afgeleid) belanghebbendenbegrip (Vandoorne.com)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-11-2018
RSV 2019/13
Conclusie van advocaat-generaal Widdershoven over de toepassing van het leerstuk van afgeleid belang in algemene zin en in het sociaal domein in het bijzonder.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-11-2018
JOM 2019/52
Afgeleid belang, Sociaal domein.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR2279 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU3253 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6012 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AB2857 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AA7653 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:327 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BK9028 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3557 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3680 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AX4429 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AZ3274 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AB2860 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3073 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG5792 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB8396 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AD9985 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA1615 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BV5176 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI4973 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2004:703 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AF8109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:323 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:105 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:348 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3669 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT2816 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK4306 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2008:447 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB2906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AX2089 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO6487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AN7978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AE8200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AB1542 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2341 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP5479 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI1073 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG7176 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD3797 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AU2619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AR4300 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AE0911 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2643 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1465 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:106 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:847 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY6710 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD2641 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD2405 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB9966 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB0395 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AV7534 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AR8015 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AF8601 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:1998:ZB7600 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2601
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3231
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1211
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1083
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1844
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:39
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BY8562
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4697
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2716
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY0374
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW3912
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV8065
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BV1542
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL8675
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL1684
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK4305
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK4300
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI7224
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI1833
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BJ4704
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD6081
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG6554
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA3706
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA3524
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AF6254
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2000:AA5426
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2343
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4512
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3296
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2649
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:168
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3386
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2289
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3889
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3786
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15840
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ7628
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0545
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX7724
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV8812
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT7430
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR6937
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG5350
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD8895
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB0798
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AV1257
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AU1090
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT1763
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AS8590
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AE7776
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AF1606
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AF0226
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AD9259
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2002:AE9945
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2000:AA5240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:669
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:655
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:86
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3448
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2019:28