Centrale Raad van Beroep, 02-04-2019 / 16/4682 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:1234
Datum02-04-2019
InhoudsindicatieBijstand ten onrechte afgestemd op lager bedrag vanwege ontvangen levensmiddelen, mee-eten en tankgeld. Er is sprake van een gefaseerde wijze van besluitvorming. Bij het eerste besluit op bezwaar is ten aanzien van de terugvordering aangekondigd dat een aanvullend besluit op bezwaar zal worden genomen. Het laatste besluit op bezwaar is bepalend voor de vraag of tijdig op het bezwaar is beslist. College heeft maximale dwangsom verbeurd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-04-2019
USZ 2019/137
Afstemming bijstand in vorm van verlaging, Getrapte besluitvorming op bezwaar, Verbeuren dwangsom.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-04-2019
NJB 2019/1014
Afstemming bijstand
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-04-2019
JB 2019/102
Gefaseerde besluitvorming op bezwaar, Strijd met verplichting tot volledige heroverweging en het nemen van een besluit op bezwaar in één besluit, Laatste besluit op bezwaar bepalend voor de vraag of tijdig op bezwaar beslist is, Dwangsom.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-04-2019
RSV 2019/110
Bijstand ten onrechte afgestemd op lager bedrag
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3382 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2133
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4844