Centrale Raad van Beroep, 01-08-2019 / 17/2772 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:2571
Datum01-08-2019
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om het ouderdomspensioen te wijzigen in een ouderdomspensioen voor een ongehuwde pensioengerechtigde. De Svb heeft niet kunnen vaststellen of appellante duurzaam gescheiden leeft van haar echtgenoot, omdat zij geen antwoord heeft willen geven op de vragen naar gezamenlijke activiteiten met de echtgenoot en vragen naar wederzijdse zorg tussen haar en haar echtgenoot. Er is geen sprake van strijd met artikel 8, eerste lid, van het EVRM.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-08-2019
JBP 2019/108
Gehuwde pensioengerechtigde, Persoonlijke levenssfeer.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AO6231 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9932 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3426