Centrale Raad van Beroep, 06-08-2019 / 17/8094 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:2610
Datum06-08-2019
InhoudsindicatieHet college was bevoegd tot buiten behandeling stellen van de aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Niet overgelegd plan van aanpak. Het plan van aanpak is nodig voor de beoordeling van de aanvraag. Beoordeling vorm van de bijstand en de aan bijstand te verbinden verplichtingen.
Recht.nl artikelGemeente mag plan van aanpak eisen bij aanvraag bijzondere bijstand (13-08-2019)
Gemeenten mogen bij een aanvraag voor bijzondere bijstand bij schuldenbewind aanvullende informatie over een plan van aanpak eisen voordat zij een aanvraag in behandeling nemen. De uitspraak is opvallend omdat de CRvB daarmee een streep zet door een eerdere eigen uitspraak.
> Eisen extra info bij aanvraag bijzondere bijstand mag (Binnenlandsbestuur.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2403 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2484