Centrale Raad van Beroep, 03-09-2019 / 18/121 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:3052
Datum03-09-2019
InhoudsindicatieGeen melding gemaakt van medebewoner, waardoor ten onrechte de kostendelersnorm niet is toegepast. Opgelegde boete waarbij is uitgegaan van normale verwijtbaarheid en recidive. Hoogte boete is vastgesteld op 150% van het benadelingsbedrag. Met de verlenging van de maximale aflossingstermijn tot 18 maanden is het college gebleven binnen de redelijke beleidstoepassing.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-09-2019
NJB 2019/2199
Boete, recidive
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-09-2019
USZ 2019/321
Boete, Normale verwijtbaarheid, Recidive, Verhoging benadelingsbedrag, Aflossen naar draagkracht, Verlenging maximale aflossingstermijn, Redelijke beleidstoepassing.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-09-2019
RSV 2019/241
Boete: recidive en draagkracht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:12 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1807 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1816 ★★★★