Centrale Raad van Beroep, 07-03-2019 / 18/292 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:779
Datum07-03-2019
InhoudsindicatieDe arbeidsverhouding was door de vertrouwensbreuk onherstelbaar verstoord. Dit betekent dat het college bevoegd was om appellant op grond van artikel 8:8 van de CAR/UWO te ontslaan. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat het college geen overwegend aandeel heeft gehad in de situatie die heeft geleid tot het ontslag. Geen uitbetaling van overuren die niet zijn gecompenseerd. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het college terecht heeft geweigerd deze uren aan appellant te vergoeden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-03-2019
TAR 2019/88
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:198 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:216 ★★★★