Centrale Raad van Beroep, 28-01-2015 / 13-262 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:202
Datum28-01-2015
InhoudsindicatieAdministratieve loonsanctie. Het Uwv beschikt over alle voorgeschreven stukken, zodat het stadium is gepasseerd waarin aan appellante een administratieve loonsanctie kon worden opgelegd. Gelet op het bepaalde in artikel 25, tiende lid, WIA, kan nu geen loonsanctie wegens eventuele inhoudelijke tekortkomingen meer worden opgelegd. De Raad zal daarom zelf in de zaak voorzien en het besluit, waarbij aan appellante de verplichting tot doorbetalen van loon aan werknemer is opgelegd, herroepen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2015 (met noot)
M.J.A.C. Driessen
USZ 2015/250
Grondslag loonsanctie, Administratieve tekortkomingen, Inhoudelijke tekortkomingen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM4397 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:5007
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:163
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4106
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3337