Gerechtshof Amsterdam, 19-04-2006 / 04/04923


ECLIECLI:NL:GHAMS:2006:AW2127
Meer over deze zaak:
Datum19-04-2006
InhoudsindicatieRekeningenproject KB Lux - tussenuitspraak - Over de vraag of een artikel 8:42-stuk of een artikel 8:45-stuk op grond van artikel 8:29 Awb (deels) geheim mag worden gehouden, beslist idealiter - steeds - een andere belasting-kamer dan de belastingkamer die de hoofdzaak zal beslissen. Hoofdregel is dat het stuk in zijn geheel moet worden ingebracht. Uitsluitend zwaarwichtige redenen kunnen rechtvaardigen dat zulks niet gebeurt. Met betrekking tot het Draaiboek en de Nieuwsbrieven is geheimhouding door de Belastingdienst gerechtvaardigd in het belang van een effectieve controle en controlestrategie (scenarios betreffende de opsporing van belastingplichtigen; voorschriften over de toe te passen tactiek en methodiek om aangiften en verklaringen te toetsen), waaronder begrepen een effectieve en efficiŽnte interne werkwijze (inrichting werkprocessen en logistieke organisatie; informatie betreffende dossiervorming en automatiseringssystemen). Geheim-houding is ook gerechtvaardigd in het belang van de privacy (persoonsnamen etc. van derden en van belastingambtenaren, zeker nu deze op een zodanig individualiseerbare wijze zijn geanonimiseerd dat zij als getuigen kunnen worden aangewezen). Informatie omtrent beleid (opsporing, navordering en vervolging; cijferoverzichten, statistische gegevens, renseigne-menten etc.) moet wel worden bekend gemaakt. Het Hof heeft een te openbaren versie van het Draaiboek en de Nieuwsbrieven vervaardigd.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 19-04-2006, 04/04923 (met noot)
F.J.A. Pieterse
NTFR 2006/679
Tussenuitspraak: hof maakt draaiboek Belastingdienst deels openbaar.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2007:AZ5534 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BV2902 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5693 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:11321 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL9025 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ5564 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW9027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BL5468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2007:BC4499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4228
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT8255
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL8859
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL0672
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8630
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:561
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6033
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1841
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1823
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1821
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BP8132
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BN2491
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP7301
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN9657
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK0067
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BF3981
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2007:BC2916
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6870
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1271
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3501
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3500
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5600
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA1830
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP2293
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL5495
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL4390
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL1673
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL1619
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL0814