Gerechtshof Amsterdam, 11-12-2006 / 04/01664


ECLIECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5896
Datum11-12-2006
InhoudsindicatieGegevens in administratie wijken sterk af van feiten geconstateerd bij waarnemingen ter plaatse in horecabedrijf. Brief van ex-werknemer wekt twijfel over betrouwbaarheid administratie. Daarom omkering bewijslast. Redelijke schatting van inspecteur gelet op de bevindingen ter plaatse. Boete verminderd wegens overschrijden redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★