Gerechtshof Amsterdam, 23-03-2007 / 05/00900


ECLIECLI:NL:GHAMS:2007:BA1941
Datum23-03-2007
InhoudsindicatieUitspraak na verwijzing HR. Waardering nieuwbouwwoning in het kader van de Woz. Niet aannemelijk dat de door belanghebbende betaalde koopprijs tot stand is gekomen onder zodanige omstandigheden dat die prijs afweek van de waarde in het economische verkeer van de woning op dat moment. Wel enige waardestijging in de ruim drie maanden tot waardepeildatum.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:7688