Gerechtshof Amsterdam, 13-01-2009 / 106.007.164/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BI2093
Datum13-01-2009
InhoudsindicatieUitleg vut-reglement. Autokostenregeling levert een financieel voordeel op dat afhankelijk is van diverse factoren die niet behoren tot domein van werkgever-werknemerrelatie. Geen vast loonbestanddeel dat kan worden meegenomen in uitkeringsgrondslag. Echter individueel overeengekomen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 13-01-2009, 106.007.164/01
PJ 2009/170
Uitleg VUT-reglement; autokostenregeling geen vast loonbestanddeel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★