Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2009 / 04/03329


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298
Datum02-07-2009
InhoudsindicatieSamenvatting van beroep met kenmerk P04/03329 t/m 04/03349 KB-Luxbankzaak. Belanghebbende ontkent over een rekening bij de KB-Luxbank te hebben beschikt. Het Hof acht echter de door de inspecteur toegepaste methode van identificatie voldoende betrouwbaar om te kunnen aannemen dat belanghebbende rekeninghouder was. Art. 27e AWR is van toepassing omdat belanghebbende niet heeft voldaan aan de verplichting de door de inspecteur gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. Het Hof acht de schatting van de verzwegen inkomsten op basis van gegevens van meewerkers redelijk, behalve voor zover daarbij de vermenigvuldigingsfactor 1,5 is toegepast. Belanghebbende heeft niet overtuigend aangetoond dat de correcties - na eliminering van de factor 1,5 - te hoog zijn. Een boete van 100% is in beginsel passend en geboden. Het Hof verlaagt echter de boete met 20% omdat de schatting van de verzwegen inkomsten is geschied op basis van gegevens van derden en daarbij een hoge onzekerheidsmarge is aangehouden. Vervolgens wordt de boete nogmaals met 20% verminderd omdat het Hof de redelijke termijn heeft overschreden. De inspecteur was niet verplicht meer stukken over te leggen dan hij gedaan heeft; hetzij omdat de door belanghebbende gevraagde gegevens niet van belang kunnen zijn geweest voor de besluitvorming in zijn zaak, hetzij omdat sprake was van gewichtige redenen in de zin van art. 8:29, lid 1, Awb, hetzij omdat overlegging vrijwel onuitvoerbaar en geen enkel redelijk belang diende. Toegepaste wetsartikelen: Art. 27e AWR, art. 47, lid 1, AWR, art. 67e AWR, art. 67j AWR, art. 8;29, lid 1, Awb, art. 8:42 Awb, art. 6 EVRM.
Recht.nl artikelNieuwe uitgangspunten redelijke termijn in belastingzaak (03-07-2009)
Het Gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak betreffende een belastingplichtige die ontkende dat hij een rekening bij een Luxemburgse bank aanhield. Daarbij is de boete verlaagd, onder meer vanwege de lange procesduur. Tevens heeft het hof nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor het verminderen van boetes in gevallen waarin de redelijke termijn is overschreden.
> Gerechtshof Amsterdam doet uitspraak in zaak over verzwegen Luxemburgse rekeningen (Rechtspraak.nl)
> Meer over de KB Lux-zaken (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-07-2009, 04/03329
NTFR 2009/1549
'KB-Lux weigeraar': schatting redelijk, maar wel vermindering van de boete.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-07-2009, 04/03329
V-N 2009/37.5
Navorderingsaanslagen opgelegd vanwege verzwegen inkomsten op buitenlandse bankrekening verminderd.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-07-2009, 04/03329
RF 2009, 82
Verzwegen buitenlandse banktegoeden. Kan de inspecteur van de belastingdienst die beschikt over beperkte persoonsgegevens en inkomensgegevens met succes navorderingsaanslagen opleggen en boetes heffen?

(X / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam).
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 02-07-2009, 04/03329
JE 2009, 545
Verzwegen buitenlandse banktegoeden. Kan de inspecteur van de belastingdienst die beschikt over beperkte persoonsgegevens en inkomensgegevens met succes navorderingsaanslagen opleggen en boetes heffen?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN6324 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5693 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8882 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL1441 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN6324 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW9027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6973 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BL0873 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM1909 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY8465 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8613 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL1439 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3211 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:13509 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW5424 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU1569 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5234 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8610 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8886 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM1903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:353
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4747
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4321
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:960
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8142
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4348
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1902
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1713
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1044
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5896
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3901
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3222
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ2275
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:4006
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3468
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2407
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BY2075
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX2517
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1699
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW5425
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU6291
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BL8859
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1690
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8630
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN2346
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8900
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8896
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8888
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3434
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:132
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9039
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2018:52
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2920
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1780
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:988
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:76
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2653
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2652
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2651
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1635
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1454
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1453
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1451
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:961
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8363
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5349
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2924
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:5186
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:5185
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:5184
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2966
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2965
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:2964
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:8185
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5532
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15791
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:973
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5016
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3346
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:87
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:1674
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:885
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:152
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:226
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ0010
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:18610
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA3924
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6737
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6734
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:1833
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX4227
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6317
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1608
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ5622
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV0446
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8793
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5227
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5224
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR1356
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP4437
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP3284
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1932
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1911
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BN2491
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9667
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1692
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8612
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8899
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8894
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK6509
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK5207
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK0067
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1061
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:2017
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5166
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5165
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1093
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9734
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:9729
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7234
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2019:4
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:43
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2176
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:635
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1776
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7583
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2493
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:517
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1494
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3744
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:2092
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1615
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14908
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10329
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9403
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5949
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:209
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:204
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:177
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2018:146
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1909
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7655
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:7654
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:4610
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:4174
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:1062
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:9564
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:2908
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10756
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10754
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10753
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10751
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3770
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3769
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:405
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1218
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4995
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4302
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1588
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1092
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8080
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8079
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:3141
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:2796
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4356
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:4350
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:5892
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2495
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3690
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3608
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1340
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:757
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:6445
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5480
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10805
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:7689
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6983
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5926
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ5914
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9984
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7687
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:7685
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7224
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY7151
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8707
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8706
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX7450
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX3416
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4720
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW4718
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BR3382
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ4449
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ2968
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:18
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BV3044
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7079
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5226
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP7593
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6110
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP4436
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP4434
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BV7520
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BL4029
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BP6147
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8605
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN2350
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM8898
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BR2204
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK9200
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ5016