Gerechtshof Amsterdam, 06-08-2009 / 08/00738


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BJ5016
Datum06-08-2009
InhoudsindicatieBelanghebbende doet aan personeelsbemiddeling en verleent diensten betreffende advisering en outplacement. De werknemers hebben o.g.v. de arbeidsovereenkomst recht op een netto-onkostenvergoeding per maand. Deze vergoeding wordt maandelijks betaald. Die vergoedingen dienen met inachtneming van het arrest HR 23 januari 2009, nr 07/13 576 geheel tot het loon te worden gerekend: voor de jaren 2000 t/m 2002 vanwege het gebrek aan enige specificatie van die vergoe-dingen naar veronderstelde omvang per kostencategorie en voor twee volgende jaren omdat voor de procentuele onderverdeling onderbouwing ontbreekt en deze dus niet valt aan te merken als een per kostencategorie vooraf of uiterlijk op het moment van betaling naar veronderstelde omvang gespecificeerde vaste vergoeding. Geen handelen in strijd met artikel 67k of 67m AWR. Geen pleitbaar standpunt. Grove schuld treft belanghebbende zelf voor alle jaren. De naheffingsaanslag inclusief bruteringsdeel vormt grondslag voor de boete. Boete is passend en geboden maar wordt verminderd vanwege overschrijding van de redelijke termijn
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 06-08-2009, 08/00738 (met noot)
J. de Haan
NTFR 2009/1778
Maandelijks uitbetaalde vaste onkostenvergoedingen behoren tot het loon.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH0612 ★★★