Gerechtshof Amsterdam, 22-10-2009 / 08/00070


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BK6509
Datum22-10-2009
InhoudsindicatieOpbrengsten genoten in verband met de verkoop van panden moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming. Vermindering van de boete in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. Anders dan de rechtbank is het Hof van oordeel dat de opgetreden vertraging bij het doorzenden van de zaak, nadat deze aanvankelijk bij de verkeerde rechtbank aanhangig is gemaakt, niet aan belanghebbende kan worden toegerekend.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 22-10-2009, 08/00070 (met noot)
A. Rozendal
NTFR 2010/127
Verkoop panden leidt tot winst uit onderneming; vermindering boete wegens overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0431
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2007:BC0431