Gerechtshof Amsterdam, 24-12-2009 / 08/01043


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BK9200
Datum24-12-2009
InhoudsindicatieLoonheffing. Verzoek eindheffing achterwege te laten terecht gepasseerd omdat de mogelijkheid tot verhaal ten tijde van de uitbetaling van het loon feitelijk en rechtens niet bestond. Grove schuld aanwezig: belanghebbende moet hebben beseft dat sprake was van een dienstbetrekking. Grondslag voor de boete wordt gevormd door de gehele naheffingsaanslag, inclusief het 'bruteringsdeel'.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 24-12-2009, 08/01043 (met noot)
J.J. Sturm
NTFR 2010/185
Eindheffingsregime terecht toegepast door het ontbreken van een verhaalsmogelijkheid.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 24-12-2009, 08/01043
FP Select 2010/nr. 57
Eindheffing terecht omdat niet op werknemer verhaald zou worden.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★