Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2009 / 07/00406


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BR2204
Datum23-07-2009
InhoudsindicatieCompromis. Partijen sluiten ter zitting een compromis betreffende de enkelvoudige belasting en dat de heffingsrente conform wettelijk systeem zal worden berekend. De boete wordt door het Hof in beginsel op 50% gesteld, maar gelet op de draagkracht van belanghebbende verder verlaagd. In verband met overschrijding van de redelijke termijn wordt de boete overeenkomstig de door het Hof geformuleerde uitgangspunten nog eens met 5% verminderd. (beroep gegrond)
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★