Gerechtshof Amsterdam, 14-01-2010 / 04/03604


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BL1439
Datum14-01-2010
InhoudsindicatieRekeningenproject. Zonder nadere uitleg van de inspecteur acht het Hof een niet volgens de de standaardmethode verricht onderzoek naar de identiteit van rekeninghouders onvoldoende betrouwbaar. Vernietiging van alle navorderingsaanslagen, boete- en heffingsrentebeschikkingen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-01-2010, 04/03604
FP Select 2010/nr. 78
KB Lux-navordering vernietigd wegens onbetrouwbare identificatie.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-01-2010, 04/03604 (met noot)
M.P. de Lange-Snijders
NTFR 2010/1190
Niet aannemelijk dat belanghebbende rechthebbende is tot KB-Lux-rekeningen (I).
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-01-2010, 04/03604
V-N 2010/32.5
Onbetrouwbare identificatie leidt tot vernietiging navorderingsaanslagen in KB-Lux-zaak.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5693 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP3278 ★★