Gerechtshof Amsterdam, 14-01-2010 / 04/02814


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BL1441
Datum14-01-2010
InhoudsindicatieRekeningenproject. De inspecteur maakt onvoldoende aannemelijk dat belanghebbende houder is van de op de microfiche vermelde KB-Luxrekening, nu het naar de identiteit van de rekeninghouder verrichte onderzoek als uitkomst heeft dat ook zijn zoon of zijn kleinzoon rekeninghouder kunnen zijn.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-01-2010, 04/02814
V-N 2010/25.1.2
Onvoldoende aannemelijk dat uitsluitend X houder is van de KB-Luxrekening.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 14-01-2010, 04/02814 (met noot)
M.P. de Lange-Snijders
NTFR 2010/1191
Niet aannemelijk dat belanghebbende rechthebbende is tot KB-Lux rekeningen (II).
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5693 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP3278 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3571
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5224