Gerechtshof Amsterdam, 10-06-2010 / 04/03030


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM8886
Datum10-06-2010
InhoudsindicatieAannemelijk is dat belanghebbende houder is van KB-Luxbankrekeningen. Het Hof vermindert twee navorderingsaanslagen in de vermogensbelasting door de in aanmerking genomen correctie voor ondernemers te vervangen door de lagere correctie voor particulieren, welke ook in aanmerking is genomen bij de navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting voor het daaraan voorafgaande jaar.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5634 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5634 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW5424 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6357