Gerechtshof Amsterdam, 10-06-2010 / 04/03032


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM8888
Datum10-06-2010
InhoudsindicatieAannemelijk is dat belanghebbende houder is van de op de microfiche vermelde KB-Luxbankrekeningenen op een naam die overeenkomt met zijn naam. Het vermoeden dat belanghebbende deze rekeningen gedurende de gehele door de inspecteur in aanmerking genomen periode heeft gehouden is niet weerlegd.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8744 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1334 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8744 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1334 ★★