Gerechtshof Amsterdam, 10-06-2010 / 04/03033


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM8894
Datum10-06-2010
InhoudsindicatieAannemelijk is dat belanghebbende houder is van KB-Luxbankrekeningen. Nu het gaat om bankrekeningen in een land met een bankgeheim en om aanzienlijke bedragen is een boete van 100% in beginsel passend en geboden.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8741
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT8741